HIỆN ĐÃ NGỪNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ. CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÃ NỘP SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ CHO ĐẾN KHI TẤT CẢ CÁC KHOẢN QUỸ ĐƯỢC TRAO.

Về chúng tôi

About family
Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California đã cung cấp các khoản trợ cấp cho hàng nghìn chủ nhà đủ điều kiện để giảm bớt khó khăn tài chính của họ do đại dịch COVID-19. Vào thời điểm này, Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California do liên bang tài trợ không còn nhận đơn đăng ký mới nữa. Các đơn đăng ký đã được gửi sẽ được xử lý cho đến khi tất cả quỹ kinh phí hiện có được trao.

Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California được tài trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Chủ Nhà của Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ năm 2021. Chương trình này cung cấp khoản hỗ trợ lên tới 80.000 USD cho các chủ nhà đủ điều kiện để hỗ trợ:

 • Những khoản thanh toán đang bị trễ hạn
 • Tiền thuế nhà đất đang bị quá hạn
 • Khoản vay phụ, hỗ trợ vay thế chấp và hoãn nợ được chấp nhận từ tháng Một 2020 trở về sau
 • Các khoản vay thế chấp ngược còn nợ.

Chương trình này của bang được Cơ quan Hỗ trợ Chủ nhà CalHFA điều hành

Bảng Thuật Ngữ sử dụng trong Chương Trình Cứu Trợ Vay Thế Chấp của California (theo phê duyệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ).

Mortgage Relief & Partial Claim/Loan Deferral

Thuế nhà đất

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Chương trình Cứu trợ Vay Thế chấp California là gì?

Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California đang cung cấp khoản hỗ trợ tài chính để giúp những chủ nhà không trả được nợ thế chấp hoặc thuế tài sản hoặc những ai có yêu cầu bồi thường/hoãn một phần khoản vay do khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch có thể có một khởi đầu mới. Khoản hỗ trợ những chủ nhà đã phải đối mặt với khó khăn tài chính trong đại dịch COVID-19.

Hỗ trợ được cung cấp thông qua chương trình này không phải là một khoản vay và không cần phải hoàn trả.

Tại sao Chương trình lại ngừng nhận đơn đăng ký mới?

Tại thời điểm này, quỹ kinh phí Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California do liên bang tài trợ một lần có hạn, vì vậy chương trình không còn chấp nhận đơn đăng ký mới nữa.

Các đơn đăng ký đã gửi sẽ được xử lý cho đến khi tất cả số quỹ hiện có được trao.

Những chủ nhà đã nộp đơn trước đây nên lưu ý rằng không có gì đảm bảo rằng tất cả các đơn đăng ký đủ điều kiện sẽ được tài trợ do nguồn vốn sẵn có có hạn.

Để chuẩn bị trong trường hợp vẫn còn nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở, Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp Nhà California đã sắp xếp hỗ trợ pháp lý đến tháng Sáu, 2025 miễn phí cho các chủ nhà. Các cố vấn nhà ở có chứng nhận của HUD trợ giúp các chủ nhà đang gặp khó khăn về nhà ở. Để tìm thông tin về cố vấn nhà ở, các dịch vụ hỗ trợ pháp lý và nhiều nguồn trợ giúp khác, truy cập trang web của chúng tôi tại https://camortgagerelief.org/help/

Tôi đã bắt đầu tạo đơn đăng ký, nhưng chưa hoàn thành. Liệu tôi vẫn có thể nộp không?

Nếu quý vị đã bắt đầu tạo đăng ký nhưng chưa hoàn thành và nộp nó, quý vị sẽ không thể nộp đơn nữa. Tất cả các đơn đăng ký chưa hoàn chỉnh đã bị hủy do nguồn vốn khả dụng có hạn. 

Để chuẩn bị trong trường hợp vẫn còn nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở, Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp Nhà California đã sắp xếp hỗ trợ pháp lý đến tháng Sáu, 2025 miễn phí cho các chủ nhà. Các cố vấn nhà ở có chứng nhận của HUD trợ giúp các chủ nhà đang gặp khó khăn về nhà ở. Để tìm thông tin về cố vấn nhà ở, các dịch vụ hỗ trợ pháp lý và nhiều nguồn trợ giúp khác, truy cập trang web của chúng tôi tại https://camortgagerelief.org/help/

Tôi đã nộp đơn rồi, tuy chương trình đã đóng đơn đăng ký, điều gì sẽ xảy ra với đơn đăng ký của tôi?

Các đơn đăng ký đã được nộp sẽ được xử lý cho đến khi tất cả quỹ kinh phí hiện có được trao.

Những chủ nhà đã nộp đơn trước đây nên lưu ý rằng không có gì đảm bảo rằng tất cả các đơn đăng ký đủ điều kiện sẽ được tài trợ do nguồn vốn sẵn có có hạn.

Những chủ nhà đã nộp đơn đăng ký Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California có thể đăng nhập vào cổng thông tin đăng ký của quý vị để kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của quý vị bất kỳ lúc nào. Trung tâm liên lạc của chương trình hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, để trả lời bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gọi đến số điện thoại 1-888-840-2594.

Nếu tôi đã gửi đơn đăng ký, làm cách nào tôi có thể kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của mình hoặc chỉnh sửa đơn đăng ký đã gửi?

Chủ nhà đã đăng ký có thể kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của quý vị theo hai cách: 

 1. Trực tuyến: Đăng nhập vào cổng đăng ký bất cứ lúc nào để kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của quý vị.
 2. Qua điện thoại: Gọi cho Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California theo số 1-888-840-2594, Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, để biết thông tin trực tiếp về đơn đăng ký của quý vị.

Quý vị sẽ nhận được xác nhận khi đơn đăng ký của quý vị được gửi. Chúng tôi khuyến cáo chủ nhà nên kiểm tra email thường xuyên phòng trường hợp có yêu cầu bổ sung bất kỳ thông tin nào trong quá trình xem xét. Tài liệu bổ sung có thể được tải lên thông qua cổng ứng dụng và nếu cần hỗ trợ, Trung tâm Liên hệ có thể trợ giúp và quý vị có thể liên hệ theo số 1-888-840-2594, Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trung tâm Liên hệ cũng có thể giúp trả lời bất kỳ câu hỏi nào quý vị thắc mắc về đơn đăng ký của mình.

Những chủ nhà đã nộp đơn trước đây nên lưu ý rằng không có gì đảm bảo rằng tất cả các đơn đăng ký đủ điều kiện sẽ được tài trợ do nguồn vốn sẵn có có hạn.

Khi nào tôi sẽ biết rằng đơn đăng ký của mình được chấp thuận hay bị từ chối? Nếu tôi không đủ điều kiện nhận hỗ trợ, hiện có những lựa chọn hoặc hỗ trợ nào khác khi Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California không chấp nhận đơn đăng ký mới?

Các đơn đăng ký đã hoàn thành kèm theo tất cả các tài liệu cần thiết có thể mất vài tuần kể từ ngày nộp đơn cho đến khi người nộp đơn đủ điều kiện nhận được khoản tài trợ được phê duyệt.

Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California cam kết giúp đỡ các chủ nhà nhanh nhất có thể. Quý vị sẽ được liên hệ khi có thay đổi về trạng thái đơn đăng ký của quý vị hoặc nếu cần thêm thông tin.

Để chuẩn bị trong trường hợp vẫn còn nhu cầu được hỗ trợ về nhà ở, Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp Nhà California đã sắp xếp hỗ trợ pháp lý đến tháng Sáu, 2025 miễn phí cho các chủ nhà. Các cố vấn nhà ở có chứng nhận của HUD trợ giúp các chủ nhà đang gặp khó khăn về nhà ở. Để tìm thông tin về cố vấn nhà ở, các dịch vụ hỗ trợ pháp lý và nhiều nguồn trợ giúp khác, truy cập trang web của chúng tôi tại https://camortgagerelief.org/help/

 

Ai đủ điều kiện?

Cho dù quý vị có thế chấp, thế chấp ngược hay không có thế chấp, chương trình này đều dành cho những chủ nhà ở California đáp ứng đủ điều kiện các yêu cầu. Chủ nhà có thể đủ điều kiện nếu quý vị: 

 • Đã bị trễ hạn ít nhất hai đợt thanh toán cho khoản vay thế chấp chính của họ và hiện còn đang trễ hạn thanh toán; hoặc
 • Đang nợ thuế nhà đất chưa thanh toán (cho dù được trả trực tiếp cho hạt của họ hay là một phần trong khoản thanh toán thế chấp); hoặc
 • Bang phải trả khoản thế chấp nhưng có yêu cầu bồi thường một phần hoặc hoãn khoản vay; hoặc
 • Có một khoản vay thế chấp ngược và đang nợ dịch vụ cho vay tiền thuế nhà đất quá hạn/ hay bảo hiểm nhà

Tất cả những người làm đơn phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

 • Thu nhập hộ gia đình bằng hoặc thấp hơn giới hạn thu nhập của quận (150% Thu nhập trung bình khu vực của quận quý vị, dựa trên giới hạn liên bang đặt ra cho chương trình này);
 • Sở hữu và sống trong một ngôi nhà đơn lập, căn hộ chung cư, nhà tiền chế được lắp đặt cố định hoặc bất động sản có tối đa bốn căn hộ; và
 • Gặp phải khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch sau ngày 21 tháng 1 năm 2020 – mất thu nhập hoặc tăng chi phí gia đình.

Các yêu cầu bổ sung sẽ cần phải được đáp ứng tùy thuộc vào loại hỗ trợ. Thông tin thêm về các yêu cầu đủ điều kiện có thể được tìm thấy trên trang "Ai đủ điều kiện". Nếu có thắc mắc về tính đủ điều kiện, Trung tâm Liên hệ làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều theo giờ PST. Ai đủ điều kiện? . Đối với các câu hỏi khác về điều kiện tham gia, vui lòng liên hệ với Trung tâm Liên hệ làm việc từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều PST Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Nếu đơn của tôi được chấp thuận, quỹ sẽ được gởi cho tôi phải không?

Những quỹ dành cho các đơn được chấp thuận sẽ được gởi trực tiếp cho tổ chức/công ty bị thiếu nợ, hoặc là bên cho vay thế chấp hoặc sở thuế vụ của quận/hạt. Nguồn quỹ không bao giờ gởi trực tiếp cho người nộp đơn.

Giới hạn thu nhập của chương trình được xác định như thế nào?

Giới hạn thu nhập do Bộ Nhà Ở và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ quyết định. Dựa theo Chỉ Đạo của Ngân Khố Hoa Kỳ cho Quỹ Hỗ Trợ Chủ Nhà, chủ nhà có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ nếu thu nhập hộ gia đình của họ bằng hoặc dưới 150% Thu Nhập Trung Bình Khu Vực của quận địa phương của họ, hoặc bằng hoặc dưới 100% Thu Nhập Bình Quân của Hoa Kỳ, tùy theo mức nào lớn hơn.

Đơn đăng ký của tôi đã bị từ chối. Quy trình kháng nghị hiện có sẵn không?

Nếu đơn xin hỗ trợ của quý vị bị từ chối, quý vị có tối đa 30 ngày sau khi bị từ chối để gửi đơn khiếu nại bằng cách điền vào bảng câu hỏi trong cổng thông tin đăng ký. Quá trình kháng cáo có thể mất thời gian.

Có một bảng câu hỏi trong cổng đăng ký sẽ xác định xem quý vị có thể tiếp tục kháng cáo hay không. Khi gửi khiếu nại, vui lòng gửi kèm mọi tài liệu để hỗ trợ khiếu nại của quý vị.

Sau khi quý vị gởi đơn khiếu nại, khiếu nại của quý vị sẽ được xem xét và chương trình sẽ liên hệ với quý vị nếu cần thêm thông tin hoặc sau khi có quyết định liên quan đến khiếu nại của quý vị

Nếu quý vị có thắc mắc về lý do từ chối hoặc quy trình kháng cáo nói chung, vui lòng gọi cho Trung tâm Liên hệ theo số 1-888-840-2594 trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều giờ PST, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Sau khi đơn của tôi được chấp thuận, mất bao lâu để nhận được hỗ trợ tài chính?

Sau khi đơn đăng ký được chấp thuận, Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California sẽ hợp tác chặt chẽ với cơ quan phục vụ khoản vay của quý vị hoặc cơ quan thu thuế quận để xử lý các khoản thanh toán. Chúng tôi cam kết hỗ trợ chủ nhà trong suốt quá trình xem xét.

FAQ section