Vietnamese: SẮP CÓ: HỖ TRỢ THUẾ NHÀ ĐẤT BỊ TRỄ HẠN CHO TẤT CẢ CÁC CHỦ NHÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN. HÃY GHI TÊN ĐỂ NHẬN THÔNG BÁO.

Về chúng tôi

About family
1 tỷ đô-la trong quỹ cứu trợ thế chấp hiện có sẵn cho các chủ nhà ở California, những người đã chậm trả tiền nhà trong Đại dịch COVID-19. Chủ nhà đủ tiêu chuẩn sẽ không phải trả lại số tiền đã được trao.

Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California được tài trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Chủ nhà của Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act) năm 2021. Chương trình này được thiết kế để cung cấp hỗ trợ cho các chủ nhà đủ điều kiện, những người đã bị chậm trả tiền nhà do khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch. 

Chương trình dành cho tất cả các chủ nhà ở California đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện. NHÀ Ở LÀ CHÍNH .

Bảng Thuật Ngữ sử dụng trong Chương Trình Cứu Trợ Vay Thế Chấp của California (theo phê duyệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ).

Hãy nhấp vào đây để kiểm tra tính đủ điều kiện của quý vị và tiến hành ghi danh.

Các Dịch vụ Thế chấp Tham gia.

Các Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ)

Chương trình Cứu trợ Vay Thế chấp California là gì?

Tiểu bang đã khởi động Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California để cung cấp khoản trợ cấp một lần cho những chủ nhà đủ tiêu chuẩn, những người đã chậm trễ trong việc thanh toán nhà ở của họ. Thông qua việc sử dụng 1 tỷ đô-la trong quỹ liên bang, các khoản trợ cấp giúp các chủ nhà gặp khó khăn về tài chính trong đại dịch COVID-19 bằng cách trang trải các khoản thanh toán nhà ở bị bỏ lỡ. Hỗ trợ được cung cấp thông qua chương trình này không phải là một khoản cho vay và không cần phải trả lại.

Tại sao chương trình lại quan trọng?
Không giống như các chương trình hỗ trợ khoản vay thế chấp trước đây, Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California cung cấp hỗ trợ, cho những chủ nhà đủ tiêu chuẩn, mà không phải trả lại.

Chủ nhà nhận các khoản trợ cấp này nên nói chuyện với chuyên gia thuế về bất kỳ tác động nào mà điều này có thể có đối với thuế thu nhập của họ.

Ai đủ điều kiện?

Chương trình dành cho tất cả các chủ nhà ở California đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện.

 • Thu nhập hộ gia đình bằng hoặc dưới 100% Thu nhập Trung bình Khu vực (AMI) của quận của họ;
 • Sở hữu một ngôi nhà dành cho một gia đình, căn hộ hoặc ngôi nhà được sản xuất cố định tại California; và
 • Đối mặt với khó khăn tài chính liên quan đến đại dịch sau ngày 21 tháng 1 năm 2020.
  Điều gì được coi là khó khăn về tài chính?
  Đối với Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp California, khó khăn về tài chính là thu nhập bị giảm hoặc chi phí sinh hoạt tăng do đại dịch COVID-19. Ví dụ về chi phí sinh hoạt là chi phí y tế, thêm người sống trong hộ gia đình hoặc chi phí cho các dịch vụ tiện ích.
  Đương đơn cần cung cấp những thông tin gì?
  Danh sách mẫu các tài liệu cần thu thập trước khi hoàn thành đơn ghi danh bao gồm:

  • Tờ khai khoản vay thế chấp
  • Tờ khai Ngân hàng
  • Hóa đơn tiện ích
  • Chứng từ thu nhập (tức là bảng lương, tờ khai thuế hoặc chứng từ thất nghiệp)

  Tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của họ, một số đương đơn cũng sẽ phải cung cấp các loại thông tin khác nhau.

  Có bao nhiêu hỗ trợ có sẵn cho tôi?

  Tiền cứu trợ khoản vay thế chấp nhà ở chỉ dành riêng cho khoản thanh toán bị quá hạn mà chủ nhà còn nợ bên cho vay của mình, tối đa là $80.000 cho mỗi hộ gia đình. Những chủ nhà bị trễ hạn thanh toán tiền vay thế chấp nhà nhiều hơn $80.000 vào thời điểm nộp đơn ghi danh sẽ không đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ từ chương trình. Các khoản cứu trợ cho việc khôi phục thế chấp sẽ được gửi trực tiếp đến bên cho vay hoặc bên cung cấp dịch vụ thế chấp của chủ nhà. Khoản cứu trợ được cung cấp thông qua chương trình này không phải là một khoản vay nợ và vì thế không cần phải hoàn trả. Chủ nhà nhận các khoản cứu trợ này nên trao đổi với các chuyên gia thuế về bất kỳ ảnh hưởng nào có thể tác động đến thuế thu nhập của mình.

  Tôi có còn đủ điều kiện không nếu tôi đã nhận được sự trợ giúp của chính phủ liên quan đến COVID-19 không?
  Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California chào đón các chủ nhà ngay cả khi họ đã nhận được sự trợ giúp của chính phủ từ các chương trình hỗ trợ COVID-19 khác, chẳng hạn như Đạo luật CARES, Đạo luật Phân bổ Ngân sách (Consolidated Appropriations Act) năm 2021 hoặc Đạo luật Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ.
  Làm cách nào để biết AMI (Thu nhập Trung bình Khu vực) của tôi là bao nhiêu?
  Quý vị có thể tìm hiểu xem mình có thể đáp ứng các yêu cầu về thu nhập hay không bằng cách sử dụng công cụ máy tính AMI của chúng tôi được tìm thấy trên trang chủ của trang web của chúng tôi tại địa chỉ camortgagerelief.org. Chỉ số AMI thay đổi theo quận và quy mô hộ gia đình.
  Nếu kết quả Bảng Câu Hỏi Trên Đơn Ghi Danh của tôi cho biết rằng tôi không đủ điều kiện, tôi vẫn có thể điền vào đơn ghi danh chứ?

  Nếu Bảng Câu Hỏi Trên Ghi Danh cho biết quý vị không đủ điều kiện để được hỗ trợ, chúng tôi khuyên quý vị nên liên hệ với nhân viên tư vấn nhà ở được HUD chứng nhận theo số 1-800-569-4287 để thảo luận về các lựa chọn khác có sẵn cho quý vị.

  Tôi có thể hoàn thành đơn ghi danh của mình ở đâu?
  Quý vị có thể kiểm tra xem mình có đủ điều kiện để ghi danh Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp của California hay không bằng cách truy cập trang mạng camortgagerelief.org và nhấp vào nút “Ghi danh Tại đây” (Apply Here). Chủ nhà đáp ứng các tiêu chí sàng lọc trước có thể hoàn thành đơn xin tài trợ. Nếu cần trợ giúp trong việc điền đơn ghi danh trực tuyến, vui lòng liên hệ với người cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc nhân viên tư vấn về nhà ở được HUD chứng nhận theo số 1-800-569-4287.
  Tôi có thể nhận hỗ trợ điền đơn ở đâu?
  Nếu cần trợ giúp trong việc điền đơn ghi danh trực tuyến, vui lòng liên hệ với người cung cấp dịch vụ thế chấp của quý vị hoặc nhân viên tư vấn về nhà ở được HUD chứng nhận theo số 1-800-569-4287.
  Có thời hạn nộp đơn không?
  Các nguồn quỹ sẽ được triển khai từ chương trình cho đến khi chúng được phân bổ hết, dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2025. Mặc dù không áp dụng thời hạn nộp đơn nghiêm ngặt, nhưng việc ghi danh càng sớm càng tốt sẽ cho phép quá trình xét duyệt của quý vị bắt đầu nhanh hơn, do đó có nghĩa là quý vị có thể sẽ nhận được tiền sớm hơn nếu đơn ghi danh của quý vị được chấp thuận.
  Sẽ mất bao lâu để xem xét đơn ghi danh của tôi?

  Quy trình xét duyệt đơn có thể mất vài tuần để hoàn tất và cấp phát tiền tài trợ. Thời gian cho quy trình xem xét sẽ phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện của đơn đã nộp, các yêu cầu bổ sung thông tin và hồ sơ, và sự hồi đáp của người nộp đơn, người đồng nộp đơn, bên cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp nhà ở và/hoặc các bên liên quan khác khi được yêu cầu cung cấp thông tin. Quy trình xem xét đơn cũng bao gồm phân tích gian lận tài chính và các hoạt động đáng ngờ khác. Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà Ở California cam kết giúp đỡ các chủ nhà càng nhanh càng tốt.

  Quý vị luôn có thể kiểm tra tình trạng đơn ghi danh của mình bằng cách đăng nhập vào Cổng Thông Tin Đầu Vào (Intake Portal) hoặc gọi cho Trung Tâm Liên Lạc theo số 1-888-840-2594.

  Sau khi đơn của tôi được chấp thuận, mất bao lâu để nhận được hỗ trợ tài chính?

  Sau khi đơn ghi danh được chấp thuận, tiền hỗ trợ sẽ được chuyển cho bên cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp nhà của Quý vị. Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà Ở California sẽ làm việc chặt chẽ với công ty cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp để chi trả một cách nhanh chóng. Do đó có thể cần liên lạc thêm với bên cung cấp dịch vụ cho vay và có thể mất đến vài tuần để hoàn tất. Chúng tôi cam kết sẽ giúp chủ nhà một cách nhanh nhất có thể.

  Đơn ghi danh của tôi đã bị từ chối. Quy trình kháng nghị hiện có sẵn không? Tôi có thể ghi danh lại không?

  Nếu đơn ghi danh của quý vị bị từ chối, quý vị có thể gửi đơn khiếu nại bằng cách điền vào bảng câu hỏi trong Cổng tiếp nhận đơn ghi danh. Bảng câu hỏi sẽ xác định liệu quý vị có thể tiếp tục khiếu nại hay không.

  Sau khi quý vị gửi đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ xem xét và liên hệ với quý vị nếu cần thêm thông tin hoặc sau khi có quyết định về đơn khiếu nại của quý vị.

  Quý vị cũng có thể ghi danh lại chương trình bằng cách gửi đơn ghi danh mới. Quý vị có thể nộp một đơn ghi danh mới bằng cách truy cập CaMortgageRelief.of và bấm vào Ghi danh ngay.

  Tôi có thể ghi danh lại nếu đơn ghi danh của tôi đã bị hủy do mất hơn 30 ngày để hoàn thành không?
  hấp vào nút “Ghi Danh Tại Đây” (Apply Here). Các nguồn quỹ được giữ trong 30 ngày một lần khi chủ nhà bắt đầu đơn ghi danh của họ hoặc cho đến khi đơn được hoàn thành. Sau 30 ngày, số tiền này sẽ được chuyển trở lại vào nhóm dành cho những đương đơn mới.
  Có văn bản ghi danh nào mà tôi có thể điền và gửi qua đường bưu điện không?
  Đơn ghi danh phải được hoàn thành trực tuyến; tuy nhiên, nhân viên tư vấn về nhà ở có thể sẵn sàng giúp quý vị hoàn thành và gửi đơn ghi danh của mình.
  Ứng dụng có sẵn bằng những ngôn ngữ nào?
  Ứng dụng có sẵn bằng sáu ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn, tiếng Việt và tiếng Tagalog.
  Nếu không có máy quét, tôi có thể sử dụng điện thoại để chụp ảnh Thẻ An Sinh Xã Hội và các tài liệu khác rồi tải chúng lên đơn ghi danh của mình không?
  Được, ảnh kỹ thuật số của tài liệu được coi là tương đương với tài liệu được quét. Đảm bảo rằng ảnh được chụp trong điều kiện ánh sáng tốt và có thể đọc được.
  Nếu tôi không thể hoàn thành đơn ghi danh của mình cùng một lúc, tôi có thể tiếp tục lại sau không?
  Cổng ứng dụng sẽ lưu trữ thông tin của quý vị để quý vị có thể quay lại nơi quý vị đã dừng lại. Chủ nhà có 30 ngày để hoàn thiện hồ sơ và cung cấp tất cả các thông tin cần thiết
  Sau khi hoàn tất đơn ghi danh của mình, liệu tôi có thể truy cập vào nó nếu tôi cần thực hiện các thay đổi không?
  Sau khi quý vị gửi đơn ghi danh của mình, đơn ghi danh sẽ được chuyển để xem xét và quý vị sẽ không thể thực hiện các thay đổi bổ sung. Tuy nhiên, chuyên gia đánh giá sẽ liên hệ với quý vị về đơn ghi danh của quý vị, vì vậy quý vị có thể thảo luận về những thay đổi của mình với họ.
  FAQ section