HIỆN ĐÃ NGỪNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ. CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÃ NỘP SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ CHO ĐẾN KHI TẤT CẢ CÁC KHOẢN QUỸ ĐƯỢC TRAO.

Stay Safe

and Avoid

Scams

Giữ An Toàn Và Tránh Lừa Đảo

 

Những kẻ lừa đảo có thể cố sức để lừa quý vị nghĩ rằng họ có thể giúp quý vị thanh toán thế chấp nhà hoặc nộp thuế nhà đất, thường là với một khoản phí. Những kẻ lừa đảo cứu trợ thế chấp nhà có thể nói dối với quý vị rằng họ có thể giúp sửa đổi khoản vay của quý vị hoặc cung cấp các biện pháp cứu trợ khác để tránh bị tịch thu nhà và cũng thường yêu cầu chuyển tiền trước. Bằng cách ghi nhớ ba sự thật dưới đây, quý vị có thể tự bảo vệ mình tốt hơn để không trở thành nạn nhân.

 

1

Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà California được cung cấp như một dịch vụ miễn phí của CalHFA - Tổ Chức Cứu Trợ Chủ Nhà. Chương trình này giúp chủ nhà thanh toán kịp thời các khoản tiền nhà đang bị quá hạn, bao gồm hỗ trợ tài chính cho các khoản thanh toán thế chấp nhà đang bị trễ hạn cũng như thuế nhà đất. Nộp đơn hoàn toàn miễn phí và quý vị không phải trả bất kỳ khoản phí nào, vì bất kỳ lý do gì.

 

2

Sự trợ giúp tài chính mà quý vị nhận được không bao giờ phải được hoàn trả. Số tiền được trao dưới dạng một khoản trợ cấp có nghĩa là nó không cần phải hoàn trả.

 

3

Tiền tài trợ sẽ được gửi trực tiếp từ Chương Trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California cho bên cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp nhà của quý vị hoặc gửi đến văn phòng thu thuế của quận/hạt để thanh toán đầy đủ số tiền đã bị trễ hạn của quý vị .

Những kẻ lừa đảo có thể gây áp lực buộc quý vị phải hành động ngay lập tức. Cần phải chống lại tình trạng bị áp lực để hành động ngay lập tức.

Quy trình tịch thu nhà sẽ diễn ra chậm và phức tạp, bao gồm một số quy trình pháp lý phải được hoàn thành trước khi quý vị có nguy cơ mất nhà; điều này giúp quý vị có thời gian để xin hỗ trợ. Khi cảm thấy nghi ngờ, hãy liên hệ với nhân viên phục vụ khoản vay thế chấp của quý vị thông qua một hình thức liên lạc đáng tin cậy. Bản sao kê thế chấp hàng tháng của quý vị là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm thông tin liên hệ của họ.

 

Những kẻ lừa đảo có thể sử dụng các chiến thuật khác:

  •  Những kẻ lừa đảo có thể muốn quý vị chỉ thanh toán bằng séc của ngân hàng phát hành hoặc chuyển khoản. Những kẻ lừa đảo thích quý vị thanh toán theo cách này vì quý vị rất khó lấy lại tiền của mình.
  •  Những kẻ lừa đảo có thể cố gắng thuyết phục quý vị chuyển giấy tờ nhà của quý vị cho chúng. Giấy tờ nhà là văn bản pháp lý chứng minh ai là chủ sở hữu nhà.
  •  Những kẻ lừa đảo nghĩ ra những câu chuyện khác nhau để gây áp lực buộc quý vị phải trả tiền cho chúng. Biết về nguồn gốc của chúng có thể giúp quý vị tránh chúng.
  •  What scammers say: They’re housing counselors, they’re lawyers, they represent a law firm, or they’re from the government. The scammers say they’ll handle all the details of a deal with your lender to lower your mortgage payments or save your home from foreclosure. They’ll typically tell you not to contact your lender, lawyer, housing counselor, or credit counselor. They may tell you to make your mortgage payments directly to them — rather than to your lender — or to transfer your property deed to them.
  •   Kẻ lừa đảo ngừng trả lời cuộc gọi của quý vị và lấy tiền của quý vị. Nếu quý vị thuê ai đó tự xưng là luật sư, hãy đảm bảo rằng luật sư đó được cấp phép ở tiểu bang của quý vị và có uy tín. Chỉ vì luật sư làm việc cho công ty không có nghĩa là công ty có thể tính phí trả trước cho quý vị hoặc khoản phí đó là hợp pháp.

Những kẻ lừa đảo cũng có thể:

  •  Hứa hẹn giúp quý vị sửa đổi khoản vay
  •  Yêu cầu quý vị ký vào những giấy tờ mà quý vị không hiểu
  •  Nói rằng quý vị nên bắt đầu thanh toán cho ai đó không phải là người cung cấp khoản vay hoặc bên cho vay của quý vị
  •  Yêu cầu quý vị ngừng hoàn toàn thanh toán khoản vay thế chấp

Nếu bất kỳ ai đã đưa ra bất kỳ yêu cầu hoặc khiếu nại nào trong số này, quý vị có thể báo cáo công ty đó bằng cách gửi đơn khiếu nại đến Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (CFPB) trực tuyến hoặc bằng cách gọi (855) 411-CFPB (2372).

Nếu quý vị nghi ngờ gian lận hoặc trình bày sai về Chương trình Cứu trợ Khoản Vay Thế chấp California bởi một nhà môi giới bất động sản hoặc nhân viên bán hàng, hãy gọi cho Sở Địa Ốc California theo số 877- 373-4542. Nếu quý vị cho rằng nhân viên cung cấp dịch vụ thế chấp của mình đang hành động bất hợp pháp, hãy liên hệ với Sở Bảo vệ Tài chính và Đổi mới qua email theo địa chỉ [email protected].

Giúp Chúng Tôi Xác Định Và Ngăn Chặn Hành Vi Gian Lận Đối Phó Với Dịch Bệnh Do Vi-rút Corona

Tất cả chúng ta có trách nhiệm giúp ngăn chặn gian lận, lãng phí và lạm dụng và báo cáo khi bị phát hiện. Nếu quý vị nghi ngờ gian lận hoặc điều gì đó có thể là gian lận, hãy báo cáo cho Ban Dịch vụ Điều tra thuộc Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) của Bộ Ngân Khố. Làm việc cùng nhau là cách tốt nhất để ngăn chặn những người tìm cách làm giàu cho mình bằng các quỹ cứu trợ đại dịch. Cùng nhau, chúng ta có thể giúp đảm bảo rằng nguồn tài trợ này được sử dụng như dự định: giúp đỡ các chủ nhà của quốc gia chúng ta bị ảnh hưởng bởi đại dịch do vi-rút Corona.

Báo cáo các cáo buộc về gian lận hoặc hoạt động tội phạm khác

Quý vị có thể báo cáo gian lận đã xác định hoặc bị nghi ngờ cho Ban Dịch vụ Điều tra thuộc OIG của Bộ Ngân Khố tại trang mạng https://oig.treasury.gov/report-fraud-waste-and-abuse.
Theo Sổ tay Quản lý Nhà nước, mục 20080, Thông báo về các gian lận và bất thường thực tế hoặc bị nghi ngờ, các tổ chức phải thông báo cho Văn phòng Kiểm toán và Đánh giá Tiểu bang (OSAE) và Kiểm toán viên của Tiểu bang về tất cả các trường hợp gian lận thực tế hoặc nghi ngờ, trộm cắp hoặc các bất thường khác.
Quý vị có thể báo cáo đã xác định hoặc nghi ngờ gian lận cho Kiểm toán viên Tiểu bang tại www.auditor.ca.gov/hotline.

Đường dây nóng của Kiểm toán viên Tiểu bang California

Điện thoại: 800-952-5665

Điện thoại: 916-322-3360

Fax: 916-322-2603

Investigations California State Auditor

P.O. Box 1019

Sacramento, CA 95812