MAG-APPLY NGAYON! Nauubos na ang oras para mag-apply para sa mga isahang pondong kaluwagan sa COVID. Ang mga karapat-dapat na aplikasyon ay ipoproseso hangga’t may makukunan ng pondo. Alamin ang iba pa dito

Mga Katuwang na Mapagkukunan

Mga Katuwang na Mapagkukunan

Tumulong na ipalaganap ang salita kung paanong ang California Mortgage Relief Program ay tumutulong sa mga libong mga may-ari ng bahay na makabalik sa ayos ang kanilang buhay.  

Ang mga kagamitan at pagkukunan sa pahinang ito ay isinagawa para ibahagi. Mangyaring i-download at i-post, i-print at kung hindi ay ipalaganap ang salita tungkol sa California Mortgage Relief Program. 

Mga Kategorya

Toolkit

Isang Pahinang Pangkalahatang Pananaw ng Programa  

Isang Pahinang Pagiging Karapat-dapat sa Programa

Social Media

Social Copy

Mga Hashtag

Mga Paglalarawan ng Social Media

Na-update na Programa Graphics

Mga Button

Toolkit

Ang mga toolkit sa ibaba ay naglalaman ng lahat ng mga katuwang na mapagkukunan sa isang downloadable zip file. Nakaayos ayon sa wika, ang bawat file ay naglalaman ng mga bagay na binabahagi sa mga katuwang na komunidad.  

Pinakahuling Toolkit ng Programa

Isang Pahinang Pangkalahatang Pananaw ng Programa  

Ang Pangkalahatng Pananaw ng Programa ay nagbibigay ng isang mataas na antas na pagsasalarawan ng programa.  

Isang Pahinang Pagiging Karapat-dapat sa Programa

Ang Isang Pahinang Pagiging Karapat-dapat sa Programa ay nagtatala ng mga pangangailangan para maging karapat-dapat sa tulong.

Social Media

Ang paggamit ng social media ay isang napakahusay na paraan upang isulong ang programa at makatulong na ikalat ang salita. Maaari kang makatulong sa pamamagitan ng pagsunod sa amin sa social media.   

 

@CAMortgageHelp @CAMortgageRelief @CAMortgageHelp

Mga Hashtag

#CaMortgageRelief #GetCaughtUp #SaveYourHome 

Social Copy

Ang kopya para sa social media ay magagamit sa maraming wika.

Mga Paglalarawan ng Social Media

Ang mga paglalarawan ng social media ay maaaring ma-download sa pamamagitan ng zip file. Ang bawat file ay nagbibigay ng nilalaman na naaayon ang laki sa iba't-ibang mga plataporma ng social media at pasadya na ayon sa manonood o magbabasa.

General Graphics 

Posts Released November 2023 

Mga Grapiko ng Kaluwagan sa Pagsasangla

Mga Pahayag na Nilabas nang Marso 2022

Na-update na Programa Graphics

Mga Pahayag na Nilabas nang Marso 2023

Mga Grapiko ng Panlipunang Pahayagan ng Buwis sa Ari-arian

Mga Button

Ang mga buton sa ibaba ay maaaring i-download at gamitin upang i-ugnay o i-link ang inyong website sa California Mortgage Relief Program website sa ilang mga wika.

Mga Kodigo ng Kulay:

Mapusyaw na Bughaw: 407EC9   Kulay Dalandan: F36C21   Madilim na Bughaw: #002A55  Puti: FFFFFF

Ingles

URL:https://camortgagerelief.org/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 21px

Vietnamese

URL:https://camortgagerelief.org/vi/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 17px

Espanyol

URL:https://camortgagerelief.org/es/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 21px

Koreano

URL:https://camortgagerelief.org/ko/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 16px

Tagalog

URL:https://camortgagerelief.org/tl/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 14px

Intsik

URL:https://camortgagerelief.org/zh/

Kaayusang: PNG

Anyo ng Titik: Montserrat, SemiBold

Laki ng Anyo ng Titik: 21px