Nguồn hỗ trợ cho đối tác

Nguồn hỗ trợ cho đối tác

Hãy giúp chúng tôi quảng bá về cách thức hỗ trợ của Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California hiện đang giúp hàng ngàn chủ nhà vượt qua khó khăn về tài chính.  

Các công cụ và tài nguyên trên trang này được tạo ra để chia sẻ. Chỉ cần tải xuống và đăng, in hoặc chia sẻ thông tin về Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California. 

Hạng Mục

Bộ công cụ

Program Overview One Pager

Program Eligibility One Pager

Mạng xã hội

Bản sao xã hội

Hashtag

Đồ họa cho mạng xã hội

Updated Program Graphics

Nút

Bộ công cụ

The toolkit contains all partner resources in one downloadable zip file. Organized by language, each file contains informational one-pagers, FAQs, web buttons and social content.

Bộ Công cụ của chương trình được cập nhật

Program Overview One Pager

The Program Overview One Pager provides a high-level description of the program.

Program Eligibility One Pager

The Program Eligibility One Pager lists the requirements needed to be eligible for assistance.

Mạng xã hội

Social media is an easy way to tell friends and family about the Program. You can help by follow us on social media.  

 

@CAMortgageHelp @CAMortgageRelief @CAMortgageHelp

Hashtag

#CaMortgageRelief #GetCaughtUp #SaveYourHome 

Bản sao xã hội

Bản sao cho phương tiện truyền thông xã hội có sẵn bằng một số ngôn ngữ.

Đồ họa cho mạng xã hội

Có sẵn các bản đồ họa cho mạng xã hội để tải xuống dưới dạng tệp zip. Mỗi tệp đều cung cấp nội dung có kích thước phù hợp với các nền tảng mạng xã hội khác nhau và được điều chỉnh tùy theo đối tượng.

Hình ảnh đồ hoạ về chương trình cứu trợ khoản vay thế chấp nhà

Posts Released March 2022

Updated Program Graphics

Posts Released March 2023

Hình ảnh đồ họa cho phương tiện truyền thông mạng xã hội về thuế nhà đất

Nút

Các nút bấm sau đây có thể được tải xuống và dùng để kết nối trang web của quý vị với trang web của Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà ở California với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Mã Màu:

Xanh dương lợt: 407EC9  Cam: F36C21   Xanh dương đậm: #002A55   Trắng: FFFFFF

Tiếng Anh

URL:https://camortgagerelief.org/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 21px

Tiếng Việt

URL:https://camortgagerelief.org/vi/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 17px

Tiếng Tây Ban Nha

URL:https://camortgagerelief.org/es/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 21px

Tiếng Hàn

URL:https://camortgagerelief.org/ko/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 16px

Tiếng Tagalog

URL:https://camortgagerelief.org/tl/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 14px

Tiếng Trung

URL:https://camortgagerelief.org/zh/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 21px