Nguồn hỗ trợ cho đối tác

Nguồn hỗ trợ cho đối tác

Hãy giúp chúng tôi quảng bá về cách thức hỗ trợ của Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California hiện đang giúp hàng ngàn chủ nhà vượt qua khó khăn về tài chính.  

Các công cụ và tài nguyên trên trang này được tạo ra để chia sẻ. Chỉ cần tải xuống và đăng, in hoặc chia sẻ thông tin về Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California. 

Hạng Mục

Bộ công cụ

One-Pager - Trang thông tin Tổng quan về Chương trình

One-Pager - Trang thông tin về Điều kiện tham dự Chương trình

Mạng xã hội

Bản sao xã hội

Hashtag

Đồ họa cho mạng xã hội

Cập nhật đồ họa chương trình

Nút

Bộ công cụ

Các Bộ công cụ sau đây có thông tin tất cả các nguồn hỗ trợ trong một tệp tin nén zip. Được sắp xếp theo ngôn ngữ, mỗi tệp tin có nội dung được chia sẻ giữa các thành viên trong cộng đồng.

Bộ Công cụ của chương trình được cập nhật

One-Pager - Trang thông tin Tổng quan về Chương trình

Trang thông tin Tổng quan về Chương trình - One Pager cung cấp mô tả chương trình ở cấp độ cao hơn

One-Pager - Trang thông tin về Điều kiện tham dự Chương trình

One-Pager - Trang thông tin về điều kiện tham dự Chương trình liệt kê những yêu cầu cần thiết để đủ điều kiện được hỗ trợ.

Mạng xã hội

Việc sử dụng mạng xã hội là cách tuyệt vời để quảng bá chương trình và phổ biến thông tin. Quý vị có thể góp sức bằng cách theo dõi chúng tôi trên các phương tiện truyền thông xã hội.   

 

@CAMortgageHelp @CAMortgageRelief @CAMortgageHelp

Hashtag

#CaMortgageRelief #GetCaughtUp #SaveYourHome 

Bản sao xã hội

Bản sao cho phương tiện truyền thông xã hội có sẵn bằng một số ngôn ngữ.

Đồ họa cho mạng xã hội

Có sẵn các bản đồ họa cho mạng xã hội để tải xuống dưới dạng tệp zip. Mỗi tệp đều cung cấp nội dung có kích thước phù hợp với các nền tảng mạng xã hội khác nhau và được điều chỉnh tùy theo đối tượng.

General Graphics 

Posts Released November 2023 

Hình ảnh đồ hoạ về chương trình cứu trợ khoản vay thế chấp nhà

Các bài phát hành Tháng Ba 2022

Cập nhật đồ họa chương trình

Các bài phát hành Tháng Ba 2023

Hình ảnh đồ họa cho phương tiện truyền thông mạng xã hội về thuế nhà đất

Nút

Các nút bấm sau đây có thể được tải xuống và dùng để kết nối trang web của quý vị với trang web của Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà ở California với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Mã Màu:

Xanh dương lợt: 407EC9  Cam: F36C21   Xanh dương đậm: #002A55   Trắng: FFFFFF

Tiếng Anh

URL:https://camortgagerelief.org/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 21px

Tiếng Việt

URL:https://camortgagerelief.org/vi/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 17px

Tiếng Tây Ban Nha

URL:https://camortgagerelief.org/es/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 21px

Tiếng Hàn

URL:https://camortgagerelief.org/ko/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 16px

Tiếng Tagalog

URL:https://camortgagerelief.org/tl/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 14px

Tiếng Trung

URL:https://camortgagerelief.org/zh/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 21px