Nguồn hỗ trợ cho đối tác

Nguồn hỗ trợ cho đối tác

Nội dung trên trang này được thiết kế để giúp chia sẻ thông tin quan trọng về Chương trình Cứu trợ Thế chấp California. Các công cụ và tài nguyên này có thể tải xuống và chia sẻ được.

Hạng Mục

Bộ công cụ

Các điểm thảo luận chính

Các câu hỏi thường gặp của chương trình

Thông tin về Chương Trình (Tờ rơi)

Mạng xã hội

Bản sao xã hội

Hashtag

Đồ họa cho mạng xã hội

Updated Program Graphics

Nút

Hispanic Heritage Month

Hispanic Heritage Month

Join us in celebrating Hispanic Heritage Month from September 15 – October 15. Below you will find social media graphics and copy that are available to share with your community. Help us celebrate the month by using the following hashtags:

#HispanicHeritageMonth #ConserveSuHogar #SalvandoHogaresLatinos

Đồ họa cho mạng xã hội Social Media Copy

Bộ công cụ

Các Bộ công cụ sau đây có thông tin tất cả các nguồn hỗ trợ trong một tệp tin nén zip. Được sắp xếp theo ngôn ngữ, mỗi tệp tin có nội dung được chia sẻ giữa các thành viên trong cộng đồng.

Bộ Công cụ của chương trình được cập nhật

Bộ công cụ được phát hành Tháng Sáu 2022

Các điểm thảo luận chính

Các điểm thảo luận luận cung cấp tính năng nhắn tin cho các nhóm cộng đồng để sử dụng khi nói chuyện với các cá nhân trong cộng đồng.

Các câu hỏi thường gặp của chương trình

Các câu hỏi thường gặp phát hành tháng 6, 2022

Thông tin về Chương Trình (Tờ rơi)

Tờ rơi Thông tin về chương trình cung cấp thông tin về việc mở rộng chương trình và các điều kiện để đủ tiêu chuẩn

Tờ rơi được phát hành Tháng Sáu 2022

Mạng xã hội

Việc sử dụng mạng xã hội là cách tuyệt vời để quảng bá chương trình và phổ biến thông tin. Quý vị có thể góp sức bằng cách theo dõi chúng tôi trên các phương tiện truyền thông xã hội.

 

@CAMortgageHelp @CAMortgageRelief @CAMortgageHelp

Hashtag

#CaMortgageRelief #GetCaughtUp #SaveYourHome 

Bản sao xã hội

Bản sao cho phương tiện truyền thông xã hội có sẵn bằng một số ngôn ngữ.

Cứu trợ Khoản Vay thế chấp Nhà

Social Copy Released March 2022

Tải xuống

Các phần mở rộng của Chương trình

Social Copy Released June 2022

Tải xuống

Thuế nhà đất

Social Copy Released June 2022

Tải xuống

Đồ họa cho mạng xã hội

Có sẵn các bản đồ họa cho mạng xã hội để tải xuống dưới dạng tệp zip. Mỗi tệp đều cung cấp nội dung có kích thước phù hợp với các nền tảng mạng xã hội khác nhau và được điều chỉnh tùy theo đối tượng.

Hình ảnh đồ hoạ về chương trình cứu trợ khoản vay thế chấp nhà

Posts Released March 2022

Updated Program Graphics

Posts Released June 2022

Hình ảnh đồ họa cho phương tiện truyền thông mạng xã hội về thuế nhà đất

Nút

Các nút bấm sau đây có thể được tải xuống và dùng để kết nối trang web của quý vị với trang web của Chương trình Cứu trợ Khoản vay Thế chấp nhà ở California với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Mã Màu:

Xanh dương lợt: 407EC9  Cam: F36C21   Xanh dương đậm: #002A55   Trắng: FFFFFF

Tiếng Anh

URL:https://camortgagerelief.org/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 21px

Tiếng Việt

URL:https://camortgagerelief.org/vi/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 17px

Tiếng Tây Ban Nha

URL:https://camortgagerelief.org/es/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 21px

Tiếng Hàn

URL:https://camortgagerelief.org/ko/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 16px

Tiếng Tagalog

URL:https://camortgagerelief.org/tl/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 14px

Tiếng Trung

URL:https://camortgagerelief.org/zh/

Định dạng: PNG

Nét chữ: Montserrat, SemiBold

Kích cỡ chữ: 21px