GHI DANH NGAY! Đã gần hết thời hạn nộp đơn ghi danh các quỹ cứu trợ một lần do COVID của liên bang. Các đơn ghi danh đủ điều kiện sẽ được xét duyệt khi quỹ kinh phí vẫn còn. Tìm hiểu thêm tại đây.

FHA, VA Fannie Mae, Freddie Mac
Loại khoản vay thế chấp thứ hai hoặc hoãn thanh toán khoản vay đủ điều kiện nhận hỗ trợ Đối với khoản vay thế chấp nhà với Cơ quan Quản trị nhà ở Liên bang (FHA) hoặc Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ (VA), các chủ nhà có thể đã có khoản vay thế chấp thứ hai không có tiền lời, hỗ trợ liên quan đến COVID; khoản vay này giúp xoá tình trạng trễ hạn bằng cách chuyển phần tiền nợ thế chấp bị quá hạn thanh toán của khoản vay thế chấp chính sang khoản vay thứ hai. Đối với các khoản vay thế chấp nhà, khoản đầu tư hay khoản vay thế chấp với Fannie Mae hoặc Freddi Mac, các chủ nhà có thể đã được hoãn thanh toán nợ được tính kể từ trong tháng Một năm 2020 với bên dịch vụ cho vay của họ, và khoản nợ bị trễ hạn được hoãn thanh toán đã được dời đến cuối kỳ hạn của khoản vay thế chấp
Bổ sung Giấy tờ (Để có danh sách đầy đủ tất cả các giấy tờ cần thiết, vui lòng truy cập trang Bảng điều khoản Chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California) Đối với các Khoản vay FHA và VA: Các chủ nhà nên có một thỏa thuận vay nợ ("Bản cam kết trả nợ" - promissory note, "Giấy vay nợ hỗ trợ thế chấp không tiền lời" - partial claim note, hoặc "Giấy tạm ứng khoản tiền nợ thế chấp đang bị trễ hạn" - mortgage recovery advance note") và/hoặc một "Chứng thư ủy thác" - Deed of Trust do bên cho vay thế chấp nhà cung cấp. Đối với các khoản vay thế chấp đang được bên dịch vụ cho vay thế chấp hoãn thanh toán, các chủ nhà sẽ phải có một thỏa thuận hoãn thanh toán nợ hoặc một giấy xác nhận từ bên dịch vụ cho vay thế chấp cho thấy số tiền được hoãn thanh toán. Trong một số trường hợp, số tiền được hoãn thanh toán chỉ hiển thị trong bản sao kê tài khoản vay thế chấp hàng tháng.

Những người nộp đơn nhận hỗ trợ cho các khoản vay thế chấp phụ sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí liên quan, ví dụ như phí lưu hồ sơ. Những loại phí này sẽ được trả cho bên cho vay thế chấp của người nộp đơn khi khoản vay thế chấp chính được trả hết. Các chủ nhà có thể liên hệ với bên cho vay thế chấp của họ để biết thêm thông tin.

Nếu có thắc mắc về việc mở rộng điều kiện tham gia mới này, vui lòng gọi cho Trung tâm Liên hệ theo số 1-888-840-2594, từ 8 giờ sáng - 6 giờ chiều PST, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

VÍ DỤ VỀ CỨU TRỢ KHOẢN VAY THẾ CHẤP NHÀ: chủ nhà cần 30.000 đô la để trả khoản vay thế chấp sẽ không đủ điều kiện nếu họ có tiền mặt hoặc bất động sản từ 50.000 đô la trở lên.

VÍ DỤ VỀ THUẾ NHÀ ĐẤT: chủ nhà cần 10.000 đô la để thanh toán thuế nhà đất sẽ không đủ điều kiện nếu họ có tiền mặt hoặc bất động sản từ 30.000 đô la trở lên.

Để biết thông tin chi tiết về định mức khoản vay giới hạn, vui lòng nhấp vào đây và mở biểu đồ tương ứng với năm khoản vay thế chấp được thế chấp lần đầu tiên hoặc lần cấp tín dụng gần đây nhất. Trong biểu đồ năm đó, hạn mức cho vay giới hạn được liệt kê theo hạt cư trú và loại bất động sản. Nếu quý vị cần hỗ trợ, vui lòng gọi cho Trung tâm Liên hệ theo số 1-888-840-2594.