HIỆN ĐÃ NGỪNG NHẬN ĐƠN ĐĂNG KÝ. CÁC ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐÃ NỘP SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ CHO ĐẾN KHI TẤT CẢ CÁC KHOẢN QUỸ ĐƯỢC TRAO.

Đừng chần chừ để bào vệ tương lai của quý vị

Hãy cùng hàng ngàn chủ nhà California những người đã được nhận trợ giúp quan trọng do khó khăn tài chính

HOẶC GỌI 1-866-535-7720

 

Đây là Chương trình Miễn phí của Chính phủ.

Không cần phải hoàn lại

Nếu quý vị lđang chật vật với các khoản thanh toán thế chấp bị quá hạn, trễ hạn nộp thuế nhà đất, hoãn thanh toán khoản vay, khoản vay hỗ trợ thế chấp không có tiền lời hoặc những khó khăn tài chính khác, quý vị có thể đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ chương trình Cứu Trợ Khoản Vay Thế Chấp Nhà California.

Không chỉ Cứu trợ Khoản vay Thế chấp

* Trợ cấp tối đa cho mỗi hộ gia đình: 80.000 đô la

* Cho phép nhận nhiều loại trợ cấp

HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI NẾU CÓ CÂU HỎI

1-866-535-7720

THỨ HAI - THỨ SÁU 8 AM - 6 PM

Yêu Cầu Về Tính Đủ Điều Kiện

Tìm hiểu các yêu cầu để đủ điều kiện tại CaMortgageRelief.org/whoiseligible

Các yêu cầu chính yếu 

* Đáp ứng các yêu cầu về Mức thu nhập Trung bình trong Khu vực (AMI)

* Đáp ứng các yêu cầu về Mức thu nhập Trung bình trong Khu vực (AMI)

* Sở hữu và đang ở trong một ngôi nhà (khu nhà có 1-4 căn hộ)

Được Quỹ Hỗ trợ Chủ nhà cấp ngân sách theo Đạo luật Cứu trợ Người Mỹ năm 2021, Chương trình Cứu trợ Khoản vay thế chấp nhà California được Tổ Chức Hỗ trợ Chủ nhà California CalHFA điều hành.